Kvalitet

Petro-Chem A/S har en klar strategi om kun at markedføre produkter af bedste kvalitet i markedet. Det skal være sådan at vores kunder oplever:

 • forbedring i driftsikkerhed
 • formindsket råvare forbrug
 • leveringssikkerhed
 • hurtig service hvad angår leverancer og evt. assistance
 • Personlig

er importør og eneste autoriserede distributør af Petro-Canada Lubricants smøreolie program i Danmark, Sverige, Norge, Grønland og Færøerne.

Petro-Canada Lubricants er et fuldt integreret smøreolieselskab med egen raffinering, udvikling, salg og markedsføring. Petro-Canada Lubricants er stort set repræsenteret overalt i verden. Med baggrund i den patenterede ’HT-proces’ til production af deres enestående baseolier har Petro-Canada gennem de sidste 25 år markeret sig som en af verdens største udbydere af bla. fødevaregodkendte smøremidler, industrielle smøreolieprogram, smøreolier til den automotive sektor samt ikke mindst så er de verdens største producents af gruppe 2 og 3 hvide olier.

Petro-Canada har været repræsenteret på det danske marked siden 2001 og har allerede opnået gode resultater på baggrund af unikke produkter, der er baseret på netop baseolierne fra Petro-Canada’s ‘HT-proces’. Dette kan ikke lade sig gøre uden en salgs- og serviceorganisation, der kan tilbyde omfattende opbakning og service – fra såvel lokale som internationale medarbejdere – hvilket er et must i Petro-Chem.

Petro-Canada dækker hele spektret af smøremidler til både automotive- og industrielle smøreopgaver, herunder et fuldt dækkende program af fødevaregodkendte smøremidler. Grundet vores 99,9% rene baseolie, opnås en høj kvalitet i vores produkter, hvilket bl.a. medfører forlænget levetid – som eksempel har vores hydraulikolier op til 2-3 gange længere levetid end konkurrerende produkter på markedet.

Vi har implementeret vores service, vedligeholdelsesprogram samt Petro-Canada’s produktprogram i mange forskelligartede virksomheder, og vores nuværende kunder oplever effektivitet og besparelser i deres driftsøkonomi ved anvendelsen af vores produkter.

Miljø- og kvalitetsprofil

Petro-Canada blev som det første olieselskab i Nordamerika ISO 9001 certificeret og i 1997 tillige ISO/QS 9000 certificeret. Samtlige produkter har som udgangspunkt en miljøtilpasset profil, fri for f.eks. aromater, svovl, kvælstof og tilsat specielt udviklet additiver, hvilket medfører at mineralolierne får de syntetiske oliers virkningsgrad og mindst mulige belastning af miljøet. Petro-Canada har hydraulik olier, som er godkendt efter svensk miljølovgivnings krav om ”biologisk nedbrydelighed” i henhold til OECD’s retningslinjer.

Petro-Chem og vores canadiske leverandør Petro-Canada arbejder for og stræber efter en kontinuerlig udvikling af vores produkter, således at de har så lidt negativ indvirkning på miljøet som muligt.

Dette indebærer blandt andet:

 • Produkterne skal som et minimumskrav opfylde gældende lokal, Europæisk og global lovgivning.
 • Produkterne skal gennem den høje grad af renhed og lange livs-cyklus mindske skifteintervallet og forebygge forurening, reducere mængden af affald og bortskaffelse.
 • Vi samarbejder med vores kunder, leverandører, myndigheder og interesseorganisationer for på lang sigt, at optimere udnyttelsen af de tilgængelige ressourcer.
 • Vi skal fremme en åben dialog omkring miljøhensyn.
 • Vores medarbejdere skal have den nødvendige kompetence for at muliggøre at hensyn til miljøet bliver en del af vores daglige arbejdsdag.
 • Vi skal sammen med vores leverandør Petro-Canada Lubricants gennem teknisk udvikling og produkttilpasning samt den unikke HT proces (Hydrocracking) optimere udbyttet af produkterne og derved mindste miljøbelastningen.
 • At alle aktiviteter skal være langsigtede og baseres på et livscyklus perspektiv, der medvirker til en varig og bæredygtig udvikling.