Miljö & kvalitet

Petro-Chem har en tydlig strategi att representera inte bara en produktportfölj med en så miljövänlig profil som möjligt, utan också att vi genom våra åtgärder minskar miljöpåverkan så mycket som möjligt.

Petro-Chems huvudsakliga verksamhet är smörjoljor och fett. Vår leverantör är Petro-Canada Smörjmedel. De har följande miljö- och kvalitetscertifieringar

 • ISO 9001 kvalitetscertifiering
 • ISO 14001 miljöcertifiering
 • ISO 21469 certifiering av livsmedel, läkemedel, kosmetika och djurfoder
 • ISO / TS 16949 kvalitetssäkringsintyg för fordonsindustrin

Vi har en rad egenproducerade smörjoljor och smörjfetter för att möta marknadens behov och de är alla formulerade på Petro-Canada smörjmedel råvaror.

Och varför såg Petro-Canada smörjmedel?

Det finns mycket goda skäl till detta. Förutom att deras teknik är av absolut bästa kvalitet i världen, som erbjuder ett antal ovärderliga fördelar, har produkterna också uppenbara miljöfördelar:

 • Basoljor från Petro-Canada är av en sådan kvalitet och renhet som inte ses av andra inom oljeindustrin.
 • Basoljorna har en renhet av min. 99,9%, dvs fri från cancerframkallande aromater, svavel, kväve och andra oönskade föroreningar.
 • Smörjoljorna har längre livslängd
 • Mindre smörjoljeförbrukning
 • Mindre förslitning av maskindelar garanterar längre livslängd för maskiner
 • Lägre energiförbrukning på grund av lägre friktion
 • Mindre underhåll
 • Färre leveranser av smörjolja och reservdelar
 • Bättre nedbrytning vid avfall i naturen

Allt detta bidrar till mindre miljöpåverkan.

Samtidigt arbetar vi ständigt med att:

 • Produkterna måste som ett minimikrav uppfylla tillämplig lokal, europeisk och global lagstiftning.
 • Produkterna genom den höga renhetsgraden och långa livscykeln måste minska förändringsintervallet och förhindra kontaminering, minska mängden avfall och bortskaffande.
 • Vi arbetar med våra kunder, leverantörer, myndigheter och intressegrupper för att optimera utnyttjandet av tillgängliga resurser på lång sikt.
  Vi måste främja en öppen dialog om miljöfrågor.
 • Våra medarbetare måste ha nödvändig kompetens för att möjliggöra hänsyn till miljön som en del av vår dagliga arbetsdag.
 • Tillsammans med vår leverantör Petro-Canada Lubricants måste vi optimera utbytet av produkterna och därmed den minsta miljöpåverkan genom teknisk utveckling och produktanpassning samt den unika HT-processen (Hydrocracking & hydrotreating).
 • Alla aktiviteter måste vara långsiktiga och baserade på ett livscykelperspektiv som bidrar till en varaktig och hållbar utveckling.

Petro-Chem har också ett antal egenproducerade produkter inom industriella rengöringsprodukter, biltillbehörsprodukter med mera. Här är det också viktigt att de lever upp till bästa möjliga miljökrav utan att kompromissa med kvaliteten.

Petro-Canada No-Nonsense Warranty

Petro-Canada will repair damaged equipment, or replace damaged equipment parts resulting from a failure due to defects of the Petro-Canada lubricant, as long as the lubricant is used in accordance with your equipment manufacturer’s and our recommendations.

It’s more than just a Warranty. It’s a commitment.