Petro-Canadas DURON ™ SHP, Super High Performance Engine Oils är en förstklassig, höggradig ”Heavy Duty” dieselmotorolja med API CK-4 godkännande, som ger ökat  slitageskydd,  bättre produktivitet och minskad bränsleförbrukning.

     SDS