Petro-Canadas ENDURATEX ™ WG-oljor, är speciellt tillverkade för service i både slutna snäckväxlar och ångcylindrar.

     SDS