PC FG 3H GREASE er et 3H matgodkjent fett for bruk der for eksempel direkte kontakt med mat er tilfelle. på slakterier.

     SDS