• MOL Grafit LT 2EP är ett litiumbaserat smörjfett med högt grafitinnehåll. Det är det bästa valet för smörjning av lågvarviga lager och bultar som utsätts för dynamiska belastningar, främst i enskilda smörjenheter.
       SDS
 • MOL Neoma NH 2 är ett rödfärgat smörjfett framställt av högraffinerade basoljekomponenter och ett kalciumkomplex förtjockningsmedel. Den har goda EP-egenskaper. Dess polymerinnehåll säkerställer god vattenbeständighet och vidhäftning till produkten. Appliceringstemperaturområdet är mellan -30 °C och +140 °C.  
       SDS
 • PC GENERAL PURPOSE ++ är i Lubeshuttle-förpackning och är ett långvarigt och universellt applicerbart litiumfett som är tillverkat för att sänka produktionskostnaderna och ge bra skydd inom ett brett temperaturområde.
       SDS
 • HEAVY DUTY G 2 GREASE kan användas i ett brett spektrum av olika applikationer. Fettet är ett särskilt högpresterande fett med mycket hög funktionalitet i applikationer där temperatur, hastighet, tryck, vibrationer, vatten och föroreningar är förekommande. Men kan också användas på spårväxlar, i kraftverk och stålverk.
       SDS
 • PC PREMIUM GREASE LUBE SHUTTLE är ett högpresterande fett utvecklat på basis av den senaste tekniken för kalciumsulfonat. Detta fett ger en god smörjning även vid höga belastningar och förhållanden där vatten och salt förekommer. Levereras i Lube Shuttles.
       SDS
 • Petro-Canadas PEERLESS ™ LLG GREASE är ett multifunktionellt högkvalitativt fett baserat på de senaste formuleringarna av kalciumsulfonatkomplex. Formulerade för att ge ett mycket högt skydd vid höga belastningar inom ett brett temperaturområde såväl som i mycket vattenhaltiga miljöer.
       SDS
 • Petro-Canadas PEERLESS OG 2 GREASE är multifunktionella högkvalitativa fetter baserade på de senaste  formuleringen av kalciumsulfonatkomplex. Formulerade för att ge mycket högt skydd vid höga belastningar inom ett brett temperaturområde såväl som i mycket vattenhaltiga miljöer.
       SDS
 • Petro-Canadas PEERLESS OG1 GREASE är multifunktionella högkvalitativa fetter baserade på de senaste formuleringarna av kalciumsulfonatkomplex. Formulerade för att ge mycket högt skydd vid höga belastningar inom ett brett temperaturområde såväl som i mycket vattenhaltiga miljöer.
       SDS
 • Petro-Canadas PEERLESS OG 2 GREASE är multifunktionella högkvalitativa fetter baserade på de senaste formuleringarna av kalciumsulfonatkomplex. De är formulerade för att ge mycket högt skydd vid höga belastningar inom ett brett temperaturområde såväl som i mycket vattenhaltiga miljöer.
       SDS
 • Petro-Canadas PEERLESS OG2 RED GREASE är multifunktionella högkvalitativa fetter baserade på den senaste formuleringen av kalciumsulfonatkomplex, formulerade för att ge mycket högt skydd vid höga belastningar inom ett brett temperaturområde såväl som i mycket vattenhaltiga miljöer.
       SDS
 • Petro-Canadas PEERLESS ™ POLY EMB-GREASE är baserat på polyurea och har utvecklats speciellt för smörjning av höghastighetsrullager som finns i t.ex. elektriska motorer. Fettet ger en effektiv smörjning över ett brett temperaturområde, -30 till 163 gr.C
       SDS
 • Petro-Canadas PEERLESS ™ XCG-FLEX är ett optimalt val för användning i axelkopplingar med höga hastigheter där stora centrifugalkrafter genereras och har CG-1 och CG-2-godkännande. Produkten är baserad på basolja med viskositet och kalciumsulfonat, vilket säkerställer att fettet stannar kvar där det skall göra sitt jobb.
       SDS
 • Petro-Canada's PRECISION ™ GENERAL PURPOSE är ett universalfett med litium som har lång livslängd och som ger ett bra skydd över olika temperaturomrade samt bidrar till att sänka produktonskostnaderna.
       SDS
 • Petro-Canada's PRECISION ™ GENERAL PURPOSE är ett universalfett med litium som har lång livslängd och som ger ett bra skydd över olika temperaturomrade samt bidrar till att sänka produktonskostnaderna.
       SDS
 • Petro-Canadas PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 GREASE är ett universalfett med litium och molydæn disulfat som har lång livslängd och som  används vid höga belastningar samt  vid stopp-start situationer.
       SDS
 • Petro-Canadas PRECISION™ SYNTHETIC EP är ett litiumkomplexfett med högpresterande syntetisk basolja för användning i fordonsutrustning, konstruktionsmaskiner, jordbruk, skogsbruk och gruvor. Ett universalt applicerbart fett med lång livslängd som är tillverkat för att minska produktionskostnaderna och kan fungera ner till -40 gr.C.
       SDS