Forvent mer enn produkter av høy kvalitet fra oss

For oss handler det ikke bare om å levere den beste smøringen på markedet. Hvis for eksempel. Hvis feil olje eller fett brukes, vil ikke smøringen være optimal, og derfor vil økt energiforbruk, større slitasje, mindre nøyaktighet i drift, kortere oljelevetid, større miljøpåvirkning og ikke minst føre til unødvendig høyere driftsøkonomi. Vi ser veldig ofte at dette er tilfelle, og det er ofte fordi det er gjort forsøk på å kopiere tidligere brukte smøremidler i stedet for å velge den beste løsningen. Petro-Chem tilbyr derfor en rekke tjenester som hjelper deg med å optimalisere produksjonen din der smøring påvirker. Nedenfor er en rekke tjenester vi tilbyr, men spør oss til slutt.

Besøk og gjennomgå alle maskinene dine

La oss hjelpe deg med en bedre smøreløsning enn den du har i dag!

Les mer

Hvorfor bruke en oljeskiftprosedyre?

La smøreoljen leve lenger.

Les mer

Utdanning

Vi tilbyr smøreolje / fettopplæring for dine ansatte

Les mer

Smør vedlikeholdsprogrammet

Petro-Chem tilbyr å lage et smøringsvedlikeholdsprogram

Les mer

Oljeanalyser

Kan du fortsette å bruke oljen, eller må den byttes ut?

Hva tilbyr vi?