PC PREMIUM ECO 46 HFDU er i den absolutte toppklassen av miljøvennlige og biologisk nedbrytbare hydraulikkoljer basert på utvalgte syntetiske estere og en spesiell tilsetningspakke for å sikre de beste egenskapene og godkjenningen på den svenske standarden SS155434-listen (SP-listen) over miljøgodkjente hydraulikkoljer samt «Readily Biodegradable» iht OECD 301B. I tillegg har PC PREMIUM ECO 46 HFDU også egenskapen å være brannhemmende.

    SDS