Petro-Canadas TURBOFLO ™ R&O er turbinsmøreoljer av høy kvalitet designet for bruk i damp- og gasturbiner samt sirkulasjonsolje i et bredt spekter av industrimaskiner.

     SDS