• PC PREMIUM ECO EP2 GREASE er et biologisk nedbrytbart fett som oppfyller den svenske miljøstandarden SS 155470 og EU Ecolabel. Dette fettet er ideelt for bruk i utendørs bruk der søl ikke vil belaste miljøet uhensiktsmessig.
        SDS
  • PC SENATE SP er en biologisk nedbrytbar spesialutviklet sporskiftefett for bruk på jernbanen. Den fester seg effektivt og kan brukes med sprayutstyr hvor vi har et spesielt posesystem. Klar til bruk.
         SDS