Petro-Canadas COMPRO ™ XL-R kompressorolja är ett högkvalitativt, halvsyntetiskt smörjmedel speciellt designat för användning i en- och flerstegs kolvkompressorer.

     SDS