PC DIESEL ADDITIVE ++ for stell og vedlikehold av alle typer dieselmotorer. Fyll på tanken. Motvirker; sot 6 koksdannelse i forbrenningskammer og på ventilseter, kondens i tanken, belegg i dyser, korrosjon og biofilm. Forbedrer forbrenningen og har en drivstoffbesparende effekt.

     SDS