Oljeanalyser

Varför är oljeanalyser ett bra verktyg?

Ofta är stora kostnader förknippade med utbyte av smörjoljor. Om det görs i förtid används onödiga kostnader för olja, arbetskraft och stillestånd. Om oljan byts för sent kan det få katastrofala konsekvenser; onödigt slitage på utrustningen, ökad energiförbrukning, risk för produktionsstörning, förstöring av redskap, lager eller liknande.

Faktum är att vi kan bedöma oljans kvalitet på ett antal parametrar och därmed förutsäga hur länge en olja kommer att vara användbar.

Petro-Chem kan utföra denna testning och ge en rapport om oljans tillstånd inom 1-2 veckor.

Vi kan också erbjuda denna tjänst till företag som överväger att byta till våra produkter.

Kontakta oss sedan för en fördjupad dialog.