Oljeanalyser

Varför är oljeanalyser ett bra verktyg?

Ofta är det stora kostnader förknippade med utbyte av smörjoljor. Om det görs i förtid används onödiga kostnader för olja, arbetskraft och stillestånd. Om oljan byts för sent kan det få stora negativa konsekvenser; onödigt slitage på utrustningen, ökad energiförbrukning, risk för produktionsstörning, förstöring av redskap, lager eller liknande.

Vi kan även uppnå stora miljöfördelar med analys av oljorna. Många gånger ser vi våra oljeanalyser att oljan inte behöver bytas dvs den har fortsatt god kvalitet och bytesintervallet kan förlängas

Faktum är att vi kan bedöma oljans kvalitet på ett antal parametrar och därmed förutsäga hur länge en olja kommer att vara användbar.

Petro-Chem kan utföra en oljeanalys och återkoppla med en rapport om oljans tillstånd inom 1-2 veckor.

Vi kan också erbjuda denna tjänst till företag som överväger att byta till våra produkter.

Kontakta oss gärna för mera information.