Besøg og gennemgang af jeres maskiner

Ved gennemgang af maskiner smøring ser vi meget ofte at at de ikke bliver smurt optimalt. Det være sig forkert olie til opgaven eller forkert vedligeholdsprogram.  Lad os derfor gennemgå jeres maskiner og anbefale de smøreolier/fedter som passer til netop jeres og jeres maskiners behov.

Rette smøring til formålet !

Bruges den forkerte s