Besøg og gennemgang af maskiner

Når vi gennemgår smøring af maskinparker, ser vi meget ofte der ikke bruges den optimale smøring. Det er ikke altid den bedste smøring der skal være målet, så derfor skal vi forstå jeres virksomheds specifikke behov, før vi anbefaler bedst mulige løsninger på smøringer. Lad os derfor besøge jeres virksomhed og sammen med jer gennemgå maskinerne der skal smøres. Vi vil på basis af jeres smørings strategi tilbyde de rette produkter og laver tillige en smørings vedligeholdelses plan efter behov.

Den rette smøring til formålet!

I stort set alle tilfælde af gennemgangs-besøg ender vi med at optimere vores kunders smøring. Resultat af disse optimeringer er mindre slitage, mindre energiforbrug, længere maskine levetid, længere smøringsintervaller, mindre smøreolie/fedt forbrug, mindre miljøbelastning og væsentlige driftsøkonomi forbedringer.

Lad os hjælpe din virksomhed med at optimere smøringen og kontakt os pr. mail på info@petrochem.dk eller på telefon 70 70 18 81.