MOL Neoma NH 2 er laget av høyraffinerte basisoljekomponenter som har et kalsiumkompleksfortykningsmiddel som gir fettet utmerkede fordampnings- og oksidasjonsegenskaper selv ved høye temperaturer. Fettet inneholder antislitasje- og korrosjonshemmere som øker fettets ytelse. Fettet egner seg svært godt i vannmiljøer.

     SDS