MOL Neoma NH 2 är ett rödfärgat smörjfett framställt av högraffinerade basoljekomponenter och ett kalciumkomplex förtjockningsmedel. Den har goda EP-egenskaper. Dess polymerinnehåll säkerställer god vattenbeständighet och vidhäftning till produkten. Appliceringstemperaturområdet är mellan -30 °C och +140 °C.

 

     SDS