PC PETROL ADDITIVE ++ er for stell og vedlikehold av bensinmotorer. Fyll på tanken. Eiendommer; motvirker sot- og koksdannelse i forbrenningskamre og på ventilseter, kondens i tank, belegg, korrosjon og biofilm. Forbedrer forbrenningen og er drivstoffeffektiv.

     SDS