PC BENSINADDITIV ++ är för skötsel och underhåll av bensinmotorer. Fylls på vid tankning. Egenskaper; motverkar sot- och koksbildning i förbränningskammare och på ventilsäten, kondens i tank, beläggningar, korrosion och biofilm. Förbättrar förbränningen och är bränsleeffektiv.

     SDS