PC SPECIAL CLEANER er et meget effektivt rengjøringsmiddel for fett, olje, tjære og lignende. Kan brukes ufortynnet.

     SDS