PC SPECIAL CLEANER är ett mycket effektivt rengöringsmedel för fett, olja, tjära och liknande. Kan användas outspädd.

     SDS