PC SPECIAL CLEANER är ett mycket effektivt rengöringsmedel som tar bort  fett, olja, tjära och liknande. Kan användas outspädd.

     SDS