Petro-Canadas VULTREX ™ OGL HEAVY 6200 GREASE er et kraftig fett for åpne gir med ekstremt høy baseoljeviskositet på over 6200 cSt.

     SDS