Petro-Canadas VULTREX ™ OGL HEAVY 6200 GREASE är ett Heavy Duty fett för öppna växlar med extremt hög basoljeviskositet över 6200 cSt.

     SDS