Vårt kunskapscenter innehåller ett antal informativa dokument, länkar och videor. Syftet är att ge dig ett instrument för att hitta användbar information för ditt företag och dina beslutsprocesser. Naturligtvis har vi mycket mer information av mer specifik karaktär. Om kunskapscentret inte innehåller exakt vad dina behov är, ber vi dig att informera oss om detta så att vi kan hjälpa dig och utöka vårt kunskapscenter efter behov. Kontakta oss på info@petrochem.se eller 046-121555.