Petro-Canadas PURITY ™ FG HEAT TRANSFER FLUID är en livsmedelsgodkänd värmeöverföringsolja med lång livslängd, speciellt utvecklad för livsmedelsindustrin. Purity FG är formulerad från Petro-Canadas exceptionellt rena HT-basolja och ett patenterat additiv som ger längre hållbarhet.
     SDS