• Petro-Canadas OUTBOARD MOTOR OIL formulerad för 2-takts utombordsmotorer. Oljan är speciellt formulerad för användning i injicerad olja, samt förblandade bensin- / oljemotorer.
         SDS
  • PC BENSINADDITIV ++ är för skötsel och underhåll av bensinmotorer. Fylls på vid tankning. Egenskaper; motverkar sot- och koksbildning i förbränningskammare och på ventilsäten, kondens i tank, beläggningar, korrosion och biofilm. Förbättrar förbränningen och är bränsleeffektiv.
         SDS
  • PC DIESEL ADDITIVE ++ för skötsel och underhåll av alla typer av dieselmotorer. Fyll på tankning. Motverkar; sotbildning i förbränningskammaren och på ventilsätena, kondens i tanken, beläggningar i munstycken, korrosion och biofilm. Förbättrar förbränningen och har en bränslebesparande effekt.
         SDS