• Petro-Canadas LUMINOL ™ TR är en elektriskt isoleringsolja av högsta kvalitet för applikationer av typ l. LUMINOL ™ representerar ett genombrott inom tekniken för elektriska isoleringsoljor, där Petro-Canadas unika teknik för produktion av ultrarena isoparaffin basoljor minimerar energiförluster, förlänger oljans livslängd och maximerar produktiviteten.
         SDS
  • Petro-Canadas LUMINOL ™ TRI är en elektrisk isoleringsolja av högsta kvalitet för typ II-applikationer. LUMINOL ™ representerar ett genombrott inom tekniken för elektriska isoleringsoljor, där Petro-Canadas unika teknologi vid produktion av ultrarena isoparaffinbasoljor minimerar effektförlusten, förlänger oljans livslängd och maximerar produktiviteten.
         SDS