• Petro-Canadas PURITY FG WHITE OIL är en högkvalitativ vitolja med farmakvalitet för användning inom livsmedels-, läkemedels- och jordbrukssektorn. De vita oljorna är baserade på Petro-Canada Lubricants patenterade produktionsform, där branschens absoluta optimala renhet uppnås med 99,9% renhet, där bl.a. oxidation minimeras.
       SDS     
 • PC FG 3H GREASE är ett 3H-livsmedelsgodkänt fett för användning där t.ex. direktkontakt med livsmedel är fallet. i slakterier.
       SDS     
 • PC FG 3H GREASE är ett 3H livsmedelsgodkänt fett, godkänt för direktkontakt med livsmedel, för användning där direktkontakt med livsmedel ibland kan ske.  t.ex i slakterier, bagerier etc.
       SDS
 • PC FG ASSEMBLY PASTE är en livsmedelsgodkänd pasta för användning under montering, där låsning och korrosion skall undvikas. Pastan är vattenavvisande och fungerar utmärkt även där det rengörs med vatten och alkaliska rengöringsmedel. Finns bl.a. i en praktisk 200 gr plasttub.
       SDS
 • PC FG CHAIN ​​OIL 50 är en lättflytande NSF H1 livsmedelsgodkänd kedjeolja som är gjord för att tränga in och smörja den viktigaste platsen, nämligen mellan stift och bussning.
       SDS
 • PC FG GREASE SYNTHETIC SOFT är ett avancerat livsmedelsgodkännt H1 fett för centralsmorda system inom livsmedelsindustrin samt glidfett. Fettet är baserat på en syntetisk basolja samt kalciumsulfonat som förtjockningsmedel, för att säkerställa lågt slitage, låg energiförbrukning och lång livslängd.
       SDS
 • Petro-Canadas PURITY ™ FG GREASE är ett livsmedelssmörjmedel speciellt formulerat på aluminiumkomplex, som ger utmärkt smörjning med överlägsna tekniska egenskaper och låg oxidation.
       SDS
 • Petro-Canadas PURITY ™ FG CLEAR GREASE ger utmärkt skydd mot slitage i friktionslager, glidskenor, styrningar och kopplingar, där klart fett av livsmedelskvalitet gör att föroreningar syns tydligt.
       SDS
 • Petro-Canadas PURITY ™ FG2 EXTREME GREASE är ett livsmedelsfett med aluminiumkomplex och med hög basoljeviskositet. Fettet är utformat för låga till medelhöga hastigheter samt höga belastningar.
       SDS
 • Petro-Canadas PURITY ™ FG GREASE är ett smörjmedel av livsmedelskvalitet, speciellt formulerat på aluminiumkomplex, som levererar utmärkt smörjning med överlägsna tekniska egenskaper och låg oxidation.
       SDS
 • Petro-Canadas PURITY ™ FG GREASE SYNTHETIC är ett avancerat halvsyntetiskt livsmedelsgodkänt fett, speciellt tillverkat för att klara de mest krävande uppgifterna inom livsmedelsindustrin. Produktens avancerade beredning baserad på den senaste tekniken för kalciumsulfonatkomplex ger ett unikt skydd mot slitage och läckage - inom ett mycket brett temperaturområde.
       SDS
 • Petro-Canadas PURITY ™ FG GREASE SYNTHETIC HEAVY 220 är ett avancerat halvsyntetiskt livsmedelsfett, speciellt tillverkat med hög basoljeviskositet för att klara de mest krävande uppgifterna inom livsmedelsindustrin där höga populationer och chockbelastningar förekommer. Produktens avancerade beredning baserad på den senaste tekniken för kalciumsulfonatkomplex ger ett unikt skydd mot slitage och läckage - inom ett mycket brett temperaturområde.
       SDS
 • Petro-Canadas PURITY ™ FG2 GREASE med MICROL MAX är ett nyutvecklat avancerat smörjmedel baserat på det patenterade tillsatsen Microl Max + för livsmedelsmaskiner, där bakterietillväxt är ett problem.
       SDS