• Petro-Canadas TURBOFLO ™ EP 32 smörjmedel är en förstklassig turbinolja som är utformad för smörjning av kraftfulla gasturbiner med standardväxlar och lagersmörjningssystem.
       SDS     
 • Petro-Canadas TURBOFLO ™ R&O 32 är en högkvalitativ turbinsmörjolja avsedd för användning i ång- och gasturbiner samt som cirkulerande olja i ett brett utbud av industrimaskiner.
       SDS     
 • Petro-Canadas TURBOFLO ™ R&O 46 är en högkvalitativ turbinsmörjolja avsedd för användning i ång- och gasturbiner samt som cirkulerande olja i ett brett spektrum av industriella maskiner.
       SDS     
 • Petro-Canadas TURBOFLO ™ R&O är en högkvalitativ turbinsmörjolja avsedd för användning i ång- och gasturbiner samt som cirkulerande olja i ett brett spektrum av industriella maskiner.
       SDS