• PC FACADERENS ++ är effektivt mot ett stort antal gröna beläggningar, bakterier och svampar. Därför kan den användas för många ändamål, både utomhus och inomhus.
         SDS
  • PC CLEAN / WASH ++ är ett mycket effektivt Svanenmärkt rengörings- och avfettningsmedel för alla tvättbara ytor för olja, fett, smuts, sot, tobakstjära etc.
         SDS     
  • PC SPECIAL CLEANER är ett mycket effektivt rengöringsmedel för fett, olja, tjära och liknande. Kan användas outspädd.
         SDS