• Petro-Canadas COMPRESSOR CLEANER är en speciellt formulerad syntetisk rengöringsvätska för rengöring från färg och slam i kompressorer under drift.
       SDS
 • Petro-Canadas COMPRO ™ XL-R kompressorolja är en högkvalitativ, halvsyntetiskt smörjmedel speciellt utformad för användning i kompressorer.
       SDS
 • Petro-Canadas COMPRO ™ XL-S kompressorolja är en högkvalitativ, halvsyntetisk smörjmedel speciellt utformad för användning i roterande vingekompressorer.
       SDS     
 • Petro-Canadas COMPRO ™ XL-S kompressorolja är ett högkvalitativt, halvsyntetiskt smörjmedel speciellt utformat för användning i roterande vingkompressor - Rotary vane compressor.
       SDS
 • Petro-Canadas COMPRO ™ XL-S kompressorolja är ett högkvalitativt, halvsyntetiskt smörjmedel speciellt utformat för användning i roterande skruvkompressor - Rotary Screw compressor.
       SDS     
 • PC COMPRESSOR OIL 100A är en kombinerad kylkompressorolja och värmepumpolja för ammoniaksystem med en viskositet på 100. Den minskar oljeförbrukningen med upp till 80%, har längre hållbarhet, resulterar i mindre slitage på lager och ger lägre driftskostnader.
       SDS     
 • Petro-Canadas REFLO ™ 68A AMMONIA är en kylkompressorolja för ammoniaksystem som  kan minska oljeförbrukningen med upp till 80%, har längre hållbarhet, ger  mindre slitage på lager och lägre driftskostnader.
       SDS
 • Petro-Canadas REFLO ™ CFC-kylkompressorolja är ett smörjmedel som är konstruerat för allmän smörjning av kylkompressorer med CFC-köldmedium (klorerat fluorkol).
       SDS
 • Petro-Canadas REFLO™ SYNTHETIC 68A är en helsyntetisk polyalfaolefin / alkylbensen baserad kylkompressorolja för ammoniakanläggningar som används i industriella kylsystem.
       SDS
 • Petro-Canadas REFLO XL SYNTHETIC BLEND är en syntetbaserad kylkompressorolja som används i stora industriella ammoniakbaserade kylsystem med temperaturer ner till -51 grader Celsius.
       SDS
 • Petro-Canadas SPX-kompressoroljor är syntetiska polyglykolsmörjmedel med lägre gaslöslighet än vanliga mineraloljor. Denna komposition minskar viskositetsutspädning och förbättrar separationen av smörjmedlet från processgasen.
       SDS
 • Petro-Canadas SPX-kompressoroljor är syntetiska polyglykolsmörjmedel med lägre gaslöslighet än vanliga mineraloljor. Denna komposition minskar viskositetsutspädning och förbättrar separationen av smörjmedlet från processgasen.
       SDS
 • Petro-Canadas SUPER VAC FLUID rekommenderas för smörjning och kylning av kolvar samt roterande vingvakuumpumpar som hanterar luft. De är särskilt lämpliga för pumpar som körs vid höga driftstemperaturer (100 - 130 gr.C)
     SDS
 • Petro-Canadas SUPER VAC FLUID rekommenderas för smörjning och kylning av kolv- och rotationsbladspumpar som hanterar luft. Den är särskilt lämpliga för pumpar som körs vid höga driftstemperaturer (100 - 130 gr.C)
       SDS
 • Petro-Canadas SUPER VAC FLUID rekommenderas till smörjning och kylning av kolv- och rotationsbladspumpar som hanterar luft. Den är särskilt lämplig för pumpar som körs vid höga driftstemperaturer (100 - 130 gr.C)
       SDS