• Petro-Canadas TURBOFLO ™ EP-smörjmedel är en förstklassig turbinolja som är utformad för smörjning av kraftfulla gasturbiner med standardväxlar och lagersmörjningssystem.
       SDS     
 • TURBOFLO R & O 32
       SDS     
 • Petro-Canadas TURBOFLO ™ R&O är högkvalitativa turbinsmörjoljor avsedda för användning i ånga och gasturbiner samt cirkulerande olja i ett brett spektrum av industriella maskiner.
       SDS     
 • Petro-Canadas TURBOFLO ™ R&O är högkvalitativa turbinsmörjoljor avsedda för användning i ånga och gasturbiner samt cirkulerande olja i ett brett spektrum av industriella maskiner.
       SDS