Underhållsprogram smörjning

Det är helt avgörande att göra ett underhållsprogram för smörjning av företagets maskiner för att säkerställa optimal drift.

Petro-Chem kan erbjuda en genomgång av företagets maskiner och utarbeta ett smörjschema som säkerställer att maskinerna erhåller optimal smörjning. Ett sådant smörjschema ger rekomendationer om vilka produkter som skall användas, doseringar, doeringsintervall mm

För att säkerställa att rätt produkt används på rätt ställe så kan vi även ta fram märkningar för de olika smörjpunkterna.

Kontakta oss.