I dagligtale identifiseres tekst ofte med mediet de opptrer i, og som sådan er begrepet en svært tvetydig størrelse. En tekst er her f.eks. en bok, et brev eller en avis. Det kan også være en del av en større tekst, f.eks. en mer spesifikk del av boken (i ulike former for antologier og samlinger) en bestemt del av brevet (eller for eksempel et vedlegg til brevet) eller en enkeltartikkel i avisen.

Selv om det kan virke slik når du ser tekst på trykk, er en tekst ikke en veldig definitiv eller absolutt størrelse.