Utbildning

För att kunna optimera smörjning av företagets maskiner är det av största vikt att medarbetarna har en grundläggande kunskap i terminologin inom smörjmedel som också kallas Tribologi

Man skall veta vilka olika möjlighet och effekter som finns med smörjning, problem som kan uppstå samt hur man löser dem. Detta kan vi hjälpa till med!

Vi kan även skräddarsy en utbildning om det finns behov inom specifika områden.

Vi kan jobba med relevanta eller aktuella problemställningar i er verksamhet.

En generell utbildning om fördelarna med våra produkter kan naturligtvis också vara en del av undervisningen.

Genom en sådan här utbildning kan den generella kunskapen höjas hos medarbetarna så att de kan medverka till att förbättra företagets driftsekonomi, driftssäkerhet och miljöpåverkan.

Om ni är intresserade av vår utbildning kontakta oss.