Petro-Canadas LUMINOL ™ TRI är en elektrisk isoleringsolja av högsta kvalitet för typ II-applikationer. LUMINOL ™ representerar ett genombrott inom tekniken för elektriska isoleringsoljor, där Petro-Canadas unika teknologi vid produktion av ultrarena isoparaffinbasoljor minimerar effektförlusten, förlänger oljans livslängd och maximerar produktiviteten.

     SDS