Petro-Canadas DEXRON® VI ATF är bland annat en extraordinär automatisk växellådsolja. godkänd av General Motors för användning i fordon. DEXRON® VI ATF har dubbelt så lång livslängd som DEXRON® III ATF

     SDS