PC Super Hydra HVLP 32 och 46 är en premium hydraulolja, som rekommenderas till hydraulsystem eller utrustning  som arbetar över breda temperaturområden. Oljan uppfyller kraven i DIN 51524 DEL 3.

     SDS