PC BIO-ECO 46 är en miljövänlig och biologiskt nedbrytbar hydraulolja baserad på vegetabilisk ester. PC BIO-ECO 46 finns på SP-listan.

    SDS