PC FG 3H GREASE är ett 3H-livsmedelsgodkänt fett för användning där t.ex. direktkontakt med livsmedel är fallet. i slakterier.

     SDS