Petro-Canadas PRECISION ™ Synthetic Heavy 460 är formulerad med medium till hög basolie viskositet samt en anpassad additivpakke, oprindeligt designad för smøring av tørre-filtrullelejer i pappersmaskiner. Drifttemperaturer mellan -30 ° C och 170 ° C.

     SDS