Petro-Canadas PURITY ™ FG GREASE SYNTHETIC är ett avancerat halvsyntetiskt livsmedelsgodkänt fett, speciellt tillverkat för att klara de mest krävande uppgifterna inom livsmedelsindustrin. Produktens avancerade beredning baserad på den senaste tekniken för kalciumsulfonatkomplex ger ett unikt skydd mot slitage och läckage – inom ett mycket brett temperaturområde.

     SDS