Petro-Canadas PURITY FG SEAMER-E FLUID är en mineraloljebaserad, vattenemulgerande olja med NSF H1-livsmedelsgodkännande, utformad för snabb smörjning på enheter där förorening av oljan med vatten och socker kan förekomma. Den är utformad för att smörja huvudtorn, lager, kedjor och kugghjul för en smidig och effektiv prestanda.

     SDS