Petro-Canadas SUPREME ™ motoroljor är mycket avancerade och formulerade för att uppfylla dagens högsta standard inom smörjning av bensin- och dieseldrivna bilar samt lätta lastbilar.

     SDS