Petro-Canadas SUPREME-motoroljor är mycket avancerade och formulerade för att uppfylla dagens högsta standard inom smörjning av bensin- och dieseldrivna personbilar samt lätta lastbilar.

     SDS