Petro-Canadas TURBOFLO ™ EP-smörjmedel är en förstklassig turbinolja som är utformad för smörjning av kraftfulla gasturbiner med standardväxlar och lagersmörjningssystem.

     SDS