Spelar det någon roll hur du genomför ett byte av olja? Ja, det har betydelse!

Den nya oljan kan mycket snabbt bli ”gammal” om den blandas med den använda oljan och därmed bli kontaminerad. På så sätt accelererar oxidationsprocessen och oljans livslängd förkortas avsevärt. Det bästa du kan göra för din olja är att hålla den fri från kontamineringar där vatten/fukt, metaller och organiska ämnen som tillsammans med syre, väldigt snabbt kan medföra en snabb oxidation av oljan

När oljan oxiderar sker det i princip en långsam förbränning av det organiska materialet och det bildas en mängd molekyler som alla bidrar till öka hastigheten i oxidationsprocessen. Smörjmedel har en exceptionell åldringsprofil dvs åldrandet går långsamt i början för att till sist gå väldigt snabbt. Orsaken till detta är att kontamineringen av oljan ökar oxideringen ytterligare

Vad betyder detta för din olja?

  • Det betyder att ju längre oljan kan hållas ren desto längre livslängd, mindre slitage mm
  • T.ex kan hydrauloljor med stor fördel filtreras med jämna mellanrum.
  • Det betyder också att en rengöring vid oljebyte förlänger oljans livslängd och därför är detta något vi vill rekommendera.