PC DIESEL ADDITIVE ++ för skötsel och underhåll av alla typer av dieselmotorer. Fyll på tankning. Motverkar; sotbildning i förbränningskammaren och på ventilsätena, kondens i tanken, beläggningar i munstycken, korrosion och biofilm. Förbättrar förbränningen och har en bränslebesparande effekt.

     SDS