Petro-Canada’s HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF Växellådsolja är speciellt utformad för att fungera under krävande svåra driftsförhållanden och används i kraftfulla transmissionssystem där svåra driftsförhållanden och förlängda dräneringsintervall anges.

      SDS