Petro-Canada`s HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF Transmission olie er specielt formuleret til at fungere under krævende svære driftsbetingelser og anvendes i kraftige transmissionssystemer, hvor svære driftsforhold og udvidede drænintervaller er specificeret.

      SDS    Kontakt Petro-Chem A/S